Soubojový systém

Pravidla ošetřující povolené a nepovolené techniky a zásady bezpečného boje naleznete zde – Pravidla pro boj.

PRAVIDLA BOJE:

 • Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení.
 • Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
 • Topora sekyr, kladiv a dřevcových zbraní nezpůsobují zásah.
 • Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
 • O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
 • Jste povinni ihned po zásahu nebo kdykoliv na požádání pravdivě oznámit zbývající počet životů. Např.: „Mám tři.“ „Ještě dva.“ „Nula, jsem mrtvý.“ Apod.
 • Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
 • Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

Při boji se nesmí:

 • Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) prostě cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
 • Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
 • Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.
 • Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména z rozběhu).

Při boji se smí:

 • Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče, topor či ratiště zbraně. Povolená doba držení jsou 3 sekundy.

BEZPEČNOST:

 • Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.
 • V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!
 • V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
 • Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

Zásahové plochy:

 • Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kolenům a ruce od trupu k zápěstí.  SEM ZÁSAH PLATÍ
 • Neplatné zásahové plochy jsou: hlava, krk, rozkrok, nohy od kolen dolů (včetně) a ruce od zápěstí dolů (včetně).  SEM ZÁSAH NEPLATÍ!
 • Při zásahu do platné i neplatné zásahové plochy zásah neplatí!
 • Cíleně útočit na neplatné zásahové plochy nebo jimi naopak krýt je přísně zakázáno!
 • Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Tj.: zásah do ruky či nohy má stejnou hodnotu jako zásah do hrudníku, či břicha.
 • Zásah zbraní na blízko do platné zásahové plochy odebere 1 život.
 • Zásah střelnou zbraní do platné zásahové plochy odebere 1 životy!
 • Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – jste mrtev, odeberte se do veže či k vlajce.

V případě že v dané herní fázi  (dozvíte se to před každým střetem) máte k dispozici oživení,  odpadáte (odstupujete, odplazíte se…) z místa střetu a se zbraní za hlavou se tiše a bez dalšího zasahování do střetu  přesouváte směrem ke svému oživovacímu místu: vaše armádní  zástava, atd.

V případě že v dané herní fázi žádná oživení nemáte, po smrti se odeberete mimo bojiště!

by