Kontakt

Hlavní organizátor:

Martin „Ohtar“ Ryvola

Hlavní org, tvorba questů, příběhu, settingu, stránek a úprava pravidel:

 

Michal „Mealtiner“ Truhlář

Pomoc s logistikou, zajištěním zázemí, byrokracií, registračkou, atd…:

Na organizaci spolupracujeme s nesčetnými dalšími lidmi a hráči, kterým tímto děkujeme za jejich vstřícný přístup a podporu našeho snažení.


by